برگزاری چندین جلسه ی دفاع از پایان نامه های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و بر اساس هماهنگی تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور مرکز یزد، چندین جلسه‌ی دفاع از پایان نامه‌ های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های الهیات ـ مدیریت و زبان و ادبیات فارسی در این هفته در محل سالن اجتماعات دانشگاه با حضور اساتید راهنما ، مشاور و تعدادی از دانشجویان و اساتید دانشگاه برگزار شد، جهت اطلاع از جزئیات جلسات بر روی عنوان خبر کلیک نمائید.

ـ جلسه‌ی دفاعیه آقای هانی آزاد ارشد علوم اقتصادی  با موضوع اثرات اقتصادی تکنولوژی های دیجیتال در کشورهای خاورمیانه.

ـ جلسه‌ی دفـاعیه آقای وحید امرا  ارشد مدیریت منابع انسانی اسلامی با موضوع مدیران رسانه های محلی و تحقق اقتصاد مقاومتی.

جلسه دفاعیه آقای علی اکبر صباحی ارشد مدیریت دولتی با موضوع برسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر نابرابری در توزیع درآمد...

جلسه دفاعیه آقای معین جلال زاده ارشدتوسعه منابع انسانی با موضوع بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد عملیاتی با توجه به نقش تعدیلگر محیط سازمانی .

جلسه دفاعیه خانم فاطمه آغاز ارشد زبان و ادبیات فارسی با موضوع مدیران بررسی موسیقی شعر کار شهرستان خاتم و تناسب ان با مضمون .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ