جلسه دفاع از پروژه کارشناسی ارشد دانشجو فریده فربیا موسوی، استاد راهنما: نگار معتمدی، استاد مشاور: داوود شفیعی پور، استاد ممتحن: مرضیه دهقانی زاده و کارشناس تحصیلات تکمیلی: مریم اکرمی - ساعت14:00 مورخ 29/08/1398
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ