بازدید هیأت نظارت و ارزیابی وزارت علوم از دانشگاه پیام نورمرکز یزد هیأت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری استان یزد به نمایندگی آقایان دکتر موسوی و دکتر سرایی از دانشگاه پیام نور مرکز یزد بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طبق روال همه ساله و با توجه به ضرورت ارزیابی فعالیت های موسسات آموزش عالی و دانشگاهها توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری استان یزد از دانشگاه پیام نور مرکز یزد بازدید نمودند. در این بازدید هیأت مذکور ضمن بازدید از قسمتهای مختلف دانشگاه، با اساتید، دانشجویان و کارکنان نیز در خصوص مسائل  مختلف و مرتبط با دانشگاه صحبت نمودند.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ