لغو امتحانات دانشگاه پیام نور روز 4 شنبه 18 دیماه به دلیل تاخیر در مراسم سردار شهید سلیمانی امتحانات روز چهارشنبه نیز لغو شد.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر