انتصاب دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز یزد بعنوان مسئول برگزاری مسابقات فول کونگ فو کشور طی حکمی از سوی نایب رئیس هیئت سبک کونگ فو کشور خانم سمانه زارع دانشجوی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز یزد و نائب رئیس هیئت کونگ فو بانوان استان یزد،بعنوان مسئول کمیته مسابقات فول کونگ فو کشور در بخش بانوان انتخاب شد.

      به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، خانم زارع دانشجوی ورودی سال 95 در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز یزد در حال حاضر نایب رئیس هیئت کونگ فو بانوان استان یزد و مسئول استعدادیابی این رشته در استان می باشند. ضمنا نامبرده در رزومه ی کاری خود مربی تیم کشوری و لیگ برتری استان و همچنین طراح مقنعه ی مخصوص این رشته را دارد.  
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر