تقویم ترمی
1399/12/27 چهارشنبه
تقویم نیمسالی
تقویم نیمسال دوم 1399 -1400
تقویم
تقویم نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه پیام نور( ترم پاییز )
ردیف موضوع تاریخ
شروع پایان
1 تعریف درس، منابع آزمون و مقررات درس در سازمان مرکزی 1401/03/17 1401/04/21
2 ارائه دروس عادی كلاس درسیستم در مراكز 1401/05/08 1401/05/15
3 ارائه درخواست مهمان ( دائم و موقت ) شدن دانشجویان 1401/05/08 1401/05/26
4 ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش 1401/05/08 1401/06/06
5 ثبت نام و انتخاب واحد ( شروع نیمسال ) 1401/05/18 1401/05/28
6 ارسال درخواست مرخصی زایمان / افزایش سنوات جهت طرح در کمیسیون 1401/05/08 1401/05/26
7 درخواست و ثبت دروس معادل سازی شده کلیه ورودی ها و مقاطع 1401/06/03 1401/09/17
8 زمان كلاسهای رفع اشکال گروهی ( شروع نیمسال تحصیلی ) 1401/06/12 1401/09/17
9 درخواست وام از زمان شروع نیمسال تحصیلی تا پایان
نیمسال تحصیلی
10 انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد 1401/06/12 1401/09/08
11 ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد رسمی متناسب با اعلام نتایج سازمان سنجش
12 تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود متناسب با اعلام نتایج سازمان سنجش
13 درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول 1401/07/14 1401/08/18
14 تکمیل فرم های معاونت فرهنگی و دانشجویی 1401/07/14 1401/08/18
15 ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک توسط پذیرفته شدگان غیرایرانی در سامانه مربوطه و اخذ کدرهگیری 1401/07/14 1401/08/18
16 معرفی دانشجویان اتباع غیر ایرانی به منظور انجام امور کنسولی 1401/07/14 1401/08/18
17 حذف و اضافه 1401/07/07 1401/07/20
18 تکمیل کارنامه سلامت 1401/07/20 1401/08/01
19 تبادل اطلاعات تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر 1401/12/16
20 اعمال پایان ترمیم 1401/07/30
21 اتمام زمان اصلاح نمره و درس 1401/09/07
22 ارزشیابی اساتید 1401/08/25 1401/09/09
23 ثبت کاربران آزمون مراکز/ واحدها 1401/09/09 1401/09/16
24 ثبت ظرفیت محل آزمون مراکز/واحدها 1401/08/09 1401/08/11
25 تغییر مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 1401/08/18 1401/09/01
26 پایان مهلت كنترل خطای ثبت نام 1401/09/07
27 دریافت فایل اطلاعات آزمونی ( NP ) 1401/09/08
28 ثبت نمره میان ترم کارشناسی و کارشناسی ارشد 1401/08/07 1401/09/21
29 دریافت زمان كارت آزمون توسط دانشجو 1401/09/15 1401/10/20
30 بازبینی وضعیت صدور معافیت تحصیلی مشمول نظام وظیفه ورودی نیمسال اول 1401/11/01 1401/11/30
31 بازبینی وضعیت روادید تحصیلی دانشجویان غیرایرانی ورودی نیمسال اول 1401/11/01 1401/11/30
32 زمان امتحانات 1401/09/19 1401/10/20
33 ثبت نمرات تشریحی كارشناسی و كارشناسی ارشد 1401/09/19 1401/10/28
34 ثبت نمرات دروس دو ترمه 1402/06/31
35 تعیین تکلیف وضعیت دانشجویان مشمول نظام وظیفه 1401/12/02 1401/12/28
36 تعیین تکلیف وضعیت دانشجویان تبعه غیرایرانی 1401/12/02 1401/12/28
37 پایان مهلت تاریخ دفاع پایان نامه و رساله 1401/10/28
38 تایید درس توسط کاربران مراکز و واحدها 1401/11/11 1401/11/18
39 تایید حق التدریس اساتید توسط مراكز و واحدها 1401/11/25 1401/12/08
40 تایید حق التدریس اساتید توسط استان 1401/12/09 1401/12/24
41 تایید حق التدریس اساتید توسط مدیر مالی 1402/01/15 1402/01/28

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir