اخبار دانشگاه0
1402/9/13 دوشنبه
تذکراتی در مورد امتحانات پایان ترم
ستاد برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نورمرکز یزدتوجه دانشجویان گرامی را به رعایت نکات زیر پیرامون چگونگی برگزاری امتحانات پایان نیمسال جلب می نماید:
لطفا فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir