اخبار دانشگاه0
1401/4/22 چهارشنبه
برگزاری آزمون پژوهشکده بیمه در دانشگاه پیام نور مرکز یزد
آزمون پژوهشکده بیمه در دانشگاه پیام نور مرکز یزد برگزار گردید. این آزمون در دو نوبت و مجموعا با حضور 56 داوطلب به صورت الکترونیک درسایت کامپیوتر این دانشگاه برگزار شد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir