اخبار دانشگاه0
1403/1/28 سه‌شنبه
دومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بین المللی ویژه دانشجویان غیر ایرانی
دومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بین المللی ویژه دانشجویان غیر ایرانی به اسـتحضار می رسانـد سازمان امور دانشجویان در نظر دارد دومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بین المللی شاغل به تحصـیل (داراي کد بلامانع تحصیلی) در دانشگاهها و موسـسات آموزش عـالی کشور را در دو بخش دختران و پسـران، در تابسـتان سـال جاري (31مرداد تـا 15 شهریور) به میزبـانی دانشـگاه بین الملـل امام خمینی (ره) قزوین در رشته هاي ورزشی زیر برگزار نمایـد. رشته هاي ورزشی ویژه دانشجویان دختر: فوتسال، والیبال 4نفره، بسکتبال 3نفره، تنیس روي میز، شطرنج، دو و میدانی، شنا، بدمینتون، آمادگی جسمانی و دارت رشته هاي ورزشی ویژه دانشجویان پسر: فوتسال، والیبال، بسکتبال 3نفره، تنیس روي میز، شطرنج،دو و میدانی، شنا، آمادگی جسمانی، بدمینتون و دارت. لطفا دانشجویان غیر ایرانی دارای سوابق ورزشی تا تاریـخ 4/2/1403 به واحد تربیت بدنی مراجعه و ثبت نام نمایند یا نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و رشته ورزشی خود را به کاربری tarbiatyazd@ در ایتا ارسال نمایند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir