اخبار
افتتاح و شروع بکار کتابخانه و سالن مطالعه دانشگاه پیام نورمرکز یزد با حضور رؤسا و مدیران ستادی دانشگاه بهره برداری رسمی از سالن کتابخانه دانشگاه پیام نور مرکز یزد آغاز شد .

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در حاشیه ی برگزاری جلسه ی " بررسی مشکلات دانشگاه پیام نور مرکزیزد و همچنین ساماندهی ورود و خروج دانشجویان " که با حضور رؤسا، معاونین ، مدیران ستادی و چند تن از مدیران مرکز برگزار شد، سالن کتابخانه ی عمومی دانشگاه پیام نور مرکز نیز افتتاح و فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. این سالن شامل جایگاه مطالعه ی خواهران و برادران ، مخزن کتابهای درسی و متفرقه ، محل مطالعه ی نشریات و سالن فرهنگی می باشد.