اخبار
برگزاری «هفتمین جشنواره بین المللی شعر غدیر»

 با عنایت به اینکه بنیاد بین المللی غدیر در نظر دارد جشنواره مذکور را با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در دهه امامت و ولایت (12تا 21 مردادماه سالجاری) برگزار نماید، خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع رسانی مناسب جهت مشارکت اساتید و دانشجویان محترم در این خصوص فراهم گردد.