اخبار
محفل جزء خوانی قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان در پیام نور مرکز یزد به رسم چندین ساله ی دانشگاه پیام نور مرکزیزد ، امسال نیز در ایام ماه مبارک رمضان محفل جزء خوانی قرآن کریم در محل نماز خانه ی دانشگاه برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی دانشگاه : با شروع ماه مبارک رمضان ، محفل جزء خوانی قرآن کریم بعداز اقامه نماز ظهر و عصر در محل نمازخانه دانشگاه پیام نور مرکز یزد با حضور کارکنان ، دانشجویان و با همکاری و همراهی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار می شود .