كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1391/5/3 سه‌شنبه
لطفاً محلي كه قصد داريد گواهي اشتغال به تحصيل را ارائه دهيد بطور دقيق مشخص نماييد(مثلا" نيروي انتظامي شهرستان يزد). 

اين گواهي فقط براي دانشجوياني كه بدهي ندارند قابل صدور مي باشد.

 دانشجويان 24 الي 48 ساعت(بجز روزهاي تعطيل) بعد از ثبت درخواست از طريق كد رهگيري پيگير اشكالات يا خطاهاي احتمالي باشد، در صورت نبود خطا ، در ساعت اداري (7:30 الي 14) جهت دريافت گواهي به "دبيرخانه" مراجعه نمايند.

كد رهگيري را حتما" يادداشت نمائيد.

در انتخاب رشته خود دقت نمائيد در صورت انتخاب اشتباه رشته درخواست شما بررسي نخواهد شد.ثبت درخواست                               پيگري درخواست
بيشتر