1391/7/10 دوشنبه
برای حرکت مجازی در دانشگاه، کافی است بر روی تصویر درگ (نگهداشتن دکمه و حرکت ماوس) کنید.
ساختمان ولایت ساختمان شاهدیه ساختمان نانو کتابخانه 17 شهریور
محوطه دانشگاه

سالن بدنسازی ساختمان ولایت

سالن ورزشی ولایت (قدیم)

سالن ورزشی ولایت (جدید)

محوطه ولایت (1)

محوطه ولایت (2)

کلاس ساختمان ولایت

کلاس رایانه

راهرو دانشگاه
ساختمان شاهدیه

محوطه  (نانو)

ساختمان پژوهشکده نانوفناوری

آزمایشگاه شیمی

سالن مطالعه 17 شهریور 

دفتر کتابخانه

ساختمان 17 شهریور 

تور مجازی گروه استانی

سایتهای رایانه دانشگاه (تصویری)
تهیه شده در دفتر فناوری اطلاعات، با همکاری نماینده و جمعی از دانشجویان رشته عکاسی


 بيشتر