1394/3/9 شنبه مشخصات پرسنل دانشگاه
تلفن   37202581 الی 8 - کد شهر یزد035 
فکس     03537202600  
آدرس    یزد - ابتدای جاده شهرک صنعتی - بعد از ترمینال مسافربری
بيشتر