چهارشنبه 21 شهریور 1397 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشجو:آقای مصطفی کلکلی

موضوع:معرفی و تحلیل آثار شاعران معاصر جنوب استان کرمان

استاد راهنما: دکتر سیدمحمدباقر کمال الدینی

استاد مشاور: دکتر مریم السادات اسعدی

روز:شنبه                                                                               تاریخ:25/06/96

ساعت 11 صبح                                                                   ساختمان ولایت

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر