چهارشنبه 21 شهریور 1397 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشجو:خانم بی بی معظمه حیدری

موضوع:تصحیح نسخه خطی لطایف الاسما

استاد راهنما: دکتر سیدمحمدباقر کمال الدینی

استاد مشاور: دکتر مریم السادات اسعدی

روز:شنبه                                                              تاریخ:25/06/96

ساعت 10 صبح                                                          ساختمان ولایت

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر