چهارشنبه 21 شهریور 1397 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشجو:خانم رویا اسدی

موضوع:بررسی،تحلیل و تصحیح کارستان منیر لاهوری

استاد راهنما: دکتر سیدمحمدباقر کمال الدینی

استاد مشاور: دکتر مریم السادات اسعدی

روز:شنبه                                                                           تاریخ:25/06/96

ساعت 13 ظهر                                                                       ساختمان ولایت
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر