چهارشنبه 13 فروردین 1399 آموزش الکترونیکی

برنامه کلاسی در پایین
سوالات متداول در  مورد سیستم

شیوه برگزاری آزمونهای پایان ترم

 

نرم‌افزارهای پیش‌نیاز

AdobeConnect

 نسخه ویندوز

نسخه موبایل اندرویدی

نسخه اپل

FlashPlayer

نسخه ویندوز

Persian Fonts

جهت وبندوز

راهنمای استفاده

راهنمای دانشجویان

فیلم آموزشی دانشجویان

راهنمای اساتید

فیلم آموزشی پیام من روش نمایش برنامه کلاسی


|||||
ورود به سامانه |||||

 

1

تاریخ برگزاری کلاس را از سامانه سهبا  دریافت کنید.

2

شماره کلاس را بصورت روزانه از جدول زیر ببینید.

(همچنین در کانال ایتا و شبکه‌های مجازی دیگر دانشگاه درج خواهد شد)

3

از طریق کلیک بر روی لینک مربوطه به کلاس متصل شوید.

(همچنین با دانستن شماره کلاس می‌توانید مستقیما به کلاس وارد شوید)

برنامه کلاسی چهارشنبه مورخ 26آذر ماه 1399
نام درس نام استاد ساعت شماره کلاس لینک
08:00-10:00
اسطوره شناسی آقای پورگنجی 08:00-10:00 کلاس مجازی 162 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc162
اقتصاد کلان پیشرفته آقای ایزدی 08:00-10:00 پیام من http://pm.pnu.ac.ir
آمار استنباطی آقای پاک گوهر 08:00-10:00 کلاس مجازی 190 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc190
آمارواحتمالات آقای زارعی 08:00-10:00 کلاس مجازی 189 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc189
ترمودینامیک 2 خانم روزبهی 08:00-10:00 کلاس مجازی 191 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc191
تکنولوژی روغن های خوراکی خانم رضوی نسب 08:00-10:00 کلاس مجازی 194 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc194
تکنولوژی گوشت و شیلات آقای محرمی 08:00-10:00 کلاس مجازی 187 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc187
حقوق جزای اختصاصی(3)جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص خانم فرنام 08:00-10:00 کلاس مجازی 163 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc163
روش های آزمایشگاهی در زیست شناسی و مولکولی آقای علیخانی مهرجردی 08:00-10:00 کلاس مجازی 165 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc165
ریاضی عمومی 2 خانم شایان فرد 08:00-10:00 کلاس مجازی 161 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc161
زبان خارجی خانم آزاده 08:00-10:00 کلاس مجازی 188 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc188
زیست شناسی میکروبی خانم میرحسینی 08:00-10:00  کلاس مجازی183 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc183
سیستم های پرداخت حقوق ودستمزد آقای مقیمی اسفند آبادی 08:00-10:00 کلاس مجازی 166 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc166
فیزیک پایه  2 آقای اسدی محمد ابادی 08:00-10:00 کلاس مجازی 195 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc195
فیزیولوژی ورزش آقای دشتی خویدکی 08:00-10:00 کلاس مجازی 193 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc193
کاربردکامپیوتردرحسابداری آقای عباسی 08:00-10:00 کلاس مجازی 171 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc171
مبانی شیمی 1 خانم بنی فاطمه 08:00-10:00 کلاس مجازی 167 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc167
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی آقای مختاری اردکان 08:00-10:00 کلاس مجازی 164 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc164
متون روانشناسی 1 خانم جمالی بافقی 08:00-10:00  کلاس مجازی176 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc176
معادلات دیفرانسیل خانم اردکانی 08:00-10:00  کلاس مجازی169 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc169
مهندسی نرم افزار1 آقای رضاپور میرصالح 08:00-10:00 کلاس مجازی 170 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc170
شناخت محیطزیست خانم برزگری بنادکوکی 0810:00-  کلاس مجازی186 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc186
10:00-11:30
اصول و روش شناسی تمرین آقای دشتی خویدکی 10:00-11:30 کلاس مجازی 191 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc191
اقتصاد مهندسی آقای مقیمی اسفند آبادی 10:00-11:30  کلاس مجازی185 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc185
اقتصادخرد آقای ایزدی 10:00-11:30 کلاس مجازی 192 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc192
آمار استنباطی آقای کریمی 10:00-11:30 کلاس مجازی 168 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc168
آمارمقدماتی آقای پاک گوهر 10:00-11:30  کلاس مجازی184 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc184
آناتومی آقای مینایی فر 10:00-11:30 کلاس مجازی 190 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc190
بیوشیمی ساختار آقای علیخانی مهرجردی 10:00-11:30 کلاس مجازی 187 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc187
پژوهش عملیاتی آقای زارعی 10:00-11:30 کلاس مجازی 189 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc189
پویایی گروه آقای پورگنجی 10:00-11:30 کلاس مجازی 167 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc167
تجزیه مواد غذایی خانم رضوی نسب 10:00-11:30 کلاس مجازی 162 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc162
ترمودینامیک 2 خانم روزبهی 10:00-11:30 کلاس مجازی 170 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc170
تکنولوژی گوشت و شیلات آقای محرمی 10:00-11:30 کلاس مجازی 161 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc161
تولید محتوای الکترونیکی آقای عباسی 10:00-11:30 کلاس مجازی 188 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc188
روانشناسی سالمندی خانم جمالی بافقی 10:00-11:30  کلاس مجازی176 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc176
ریاضیات 2 خانم معنویت 10:00-11:30 کلاس مجازی 165 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc165
ریخت زایی واندام زایی درگیاهان آقای علیخانی مهرجردی 10:00-11:30 کلاس مجازی 164 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc164
زیست شناسی سلولی و مولکولی 2 خانم میرحسینی 10:00-11:30 کلاس مجازی 182 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc182
ژنتیک پایه خانم برزگری فیروزآبادی 10:00-11:30  کلاس مجازی174 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc174
علوم پایه کشاورزی آقای رضایی احمدآبادی 10:00-11:30 کلاس مجازی 160 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc160
علوم قرانی4(دلالت های قرآنی) آقای امینی حاجی آبادی 10:00-11:30 کلاس مجازی 194 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc194
فرهنگ وتمدن اسلام و ایران آقای دهقان 10:00-11:30 کلاس مجازی 166 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc166
فن بیان خانم آزاده 10:00-11:30 کلاس مجازی 193 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc193
فیزیک عمومی 2 آقای اسدی محمد ابادی 10:00-11:30 کلاس مجازی 195 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc195
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی آقای مختاری اردکان 10:00-11:30 کلاس مجازی 163 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc163
الگوها و روش های تدریس خانم غلامزاده بافقی 10:00-11:30  کلاس مجازی169 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc169
مبانی سنجش از دور خانم برزگری 10:00-11:30  کلاس مجازی186 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc186
مبانی و اصول علم اقتصاد آقای میرحسینی 10:00-11:30  کلاس مجازی183 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc183
معادلات دیفرانسیل خانم آیت اللهی 10:00-11:30 کلاس مجازی172 میانترم http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc72
نمایشنامه قرن 17 تا 20 خانم وهاب زاده 10:00-11:30  کلاس مجازی181 میانترم http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc181
11:45-13:00
برنامه ریزی تولید آقای مقیمی اسفند آبادی 11:45-13:00 کلاس مجازی 194 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc194
ژیمناستیک 2 خانم دهقانی مقدم 11:45-13:00 کلاس مجازی 192 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc192
فیزیک پزشکی خانم روزبهی 11:45-13:00 کلاس مجازی 193 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc193
13:00-15:00
ادله اثبات دعوی خانم مدیح 13:00-15:00 کلاس مجازی 165 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc165
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت آقای میرحسینی 13:00-15:00  کلاس مجازی184 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc184
اصول حسابداری 1 آقای حسن پور 13:00-15:00 کلاس مجازی 192 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc192
اقتصادخرد آقای ایزدی 13:00-15:00 کلاس مجازی 194 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc194
آمار کاربردی2 آقای کنزی 13:00-15:00 کلاس مجازی 162 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc162
آموزه های روانشناسی در حدیث آقای کوچک یزدی 13:00-15:00 کلاس مجازی 188 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc188
انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی ) آقای هاشمیان فر 13:00-15:00  کلاس مجازی181 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc181
پویایی گروه آقای پورگنجی 13:00-15:00 کلاس مجازی 193 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc193
حقوق ثبت آقای فلاح یخدانی 13:00-15:00 کلاس مجازی 189 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc189
حقوق رسانه آقای فرزد 13:00-15:00 کلاس مجازی 164 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc164
حقوق فضای مجازی آقای امیدی 13:00-15:00 کلاس مجازی 160 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc160
دو و میدانی 2 آقای چراغی نیک 13:00-15:00  کلاس مجازی177 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc177
سازه های بتن آرمه 1 آقای عارفی 13:00-15:00 کلاس مجازی 166 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc166
فیزیک پزشکی خانم روزبهی 13:00-15:00 کلاس مجازی 190 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc190
فیزیک عمومی 1 آقای کاظم پور 13:00-15:00  کلاس مجازی169 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc169
کارگاه عمومی آقای یاسمی 13:00-15:00 کلاس مجازی 167 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc167
الکترونیک 1 آقای میرجلیلی 13:00-15:00  کلاس مجازی174 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc174
مبانی سازمان ومدیریت آقای مقیمی 13:00-15:00  کلاس مجازی186 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc186
مبانی گیاه شناسی آقای علیخانی مهرجردی 13:00-15:00 کلاس مجازی 187 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc187
مدارهای منطقی آقای مختاری 13:00-15:00  کلاس مجازی185 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc185
مدیریت رفتارسازمانی آقای عسکری رحمت آباد 13:00-15:00 کلاس مجازی 163 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc163
مدیریت سازمانهای محلی وشهرداریها آقای ذوالفقاری 13:00-15:00 کلاس مجازی 191 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc191
مقدمه علم حقوق آقای سودمندی 13:00-15:00  کلاس مجازی183 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc183
مهندسی نرم افزار1 آقای رضاپور میرصالح 13:00-15:00 کلاس مجازی 170 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc170
نقشه برداری 1 و عملیات آقای اقبالی 13:00-15:00 کلاس مجازی 180 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc180
هیدرولیک و آزمایشگاه خانم برزگری 13:00-15:00 کلاس مجازی 195 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc195
15:00-17:00
آسیب شناسی اجتماعی آقای رحمتی 15:00-17:00 کلاس مجازی 193 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc193
آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آقای هاشمیان فر 15:00-17:00 کلاس مجازی 168 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc168
اصول حسابداری 1 آقای حسن پور 15:00-17:00 کلاس مجازی 192 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc192
آیین دادرسی مدنی 1 آقای گل محمدی شورکی 15:00-17:00 کلاس مجازی 161 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc161
تعلیم و تربیت اسلامی آقای مهدوی نژاد 15:00-17:00 کلاس مجازی 180 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc180
جبر خطی  کاربردی خانم آیت اللهی 15:00-17:00 کلاس مجازی میانترم 182 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc182
حقوق اساسی 3 آقای فرزد 15:00-17:00 کلاس مجازی 162 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc162
حقوق جزای بین الملل ایران آقای سودمندی 15:00-17:00 کلاس مجازی 166 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc166
حقوق کار آقای امیدی 15:00-17:00 کلاس مجازی 163 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc163
دو و میدانی 1 آقای چراغی نیک 15:00-17:00 کلاس مجازی 173 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc173
روانشناسی اجتماعی آقای پورگنجی 15:00-17:00 کلاس مجازی 194 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc194
روانشناسی سیاسی آقای عابدینی کشکوئیه 15:00-17:00 کلاس مجازی 165 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc165
سازه های بتن آرمه 1 آقای عارفی 15:00-17:00  کلاس مجازی185 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc185
شناخت محیطزیست خانم برزگری 15:00-17:00  کلاس مجازی183 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc183
طراحی الگوریتمها آقای پاک سیما 15:00-17:00 کلاس مجازی میانترم 191 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc191
فقه استدلالی 2 آقای کوچک یزدی 15:00-17:00 پیام من http://pm.pnu.ac.ir
فناوری اطلاعات پزشکی
1
آقای یاسمی 15:00-17:00  کلاس مجازی186 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc186
فناوری اطلاعات در روانشناسی آقای کریمی 15:00-17:00 کلاس مجازی 164 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc164
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستمها آقای عسکری رحمت آباد 15:00-17:00 کلاس مجازی 189 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc189
فیزیک 1 آقای کاظم پور 15:00-17:00 کلاس مجازی 188 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc188
الکترونیک 1 آقای میرجلیلی 15:00-17:00  کلاس مجازی174 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc174
مبانی گیاه شناسی آقای علیخانی مهرجردی 15:00-17:00 کلاس مجازی 187 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc187
مبانی هنرهای تجسمی 2 خانم ابریشمی اشکذری 15:00-17:00 کلاس مجازی 195 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc195
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی آقای بقایی تفتی 15:00-17:00  کلاس مجازی184 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc184
مدیریت مالی 2 آقای سرافراز اردکانی 15:00-17:00  کلاس مجازی169 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc169
معادلات دیفرانسیل خانم اردکانی 15:00-17:00 کلاس مجازی 167 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc167
مهندسی فناوری اطلاعات 1 آقای عباسی 15:00-17:00  کلاس مجازی181 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc181
17:00-19:00
آزمایشگاه ریزپردازنده آقای عباسی 17:00-19:00 کلاس مجازی 189 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc189
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری آقای یاسمی 17:00-19:00 کلاس مجازی 195 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc195
آمادگی جسمانی 1 خانم سعیدی 17:00-19:00 کلاس مجازی 162 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc162
روانشناسی صنعتی -سازمانی آقای بهجتی اردکانی 17:00-19:00 کلاس مجازی 188 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc188
روشهای اجرا گود و سازه نگهبان آقای عارفی 17:00-19:00 کلاس مجازی 190 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc190
ریزپردازنده و زبان اسمبلی خانم اکرمی 17:00-19:00 کلاس مجازی 192 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc192
زیست شناسی حیات وحش آقای محرمی 17:00-19:00 کلاس مجازی 165 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc165
فارسی خانم اسعدی 17:00-19:00 کلاس مجازی 170 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc170
فارسی آقای زارع شحنه 17:00-19:00 کلاس مجازی 194 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc194
فرایندهای سیستم های اطلاعات بیمارستانی آقای محمودی هاشمی 17:00-19:00 کلاس مجازی 193 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc193
فناوری اطلاعات در روانشناسی آقای کریمی 17:00-19:00 کلاس مجازی 187 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc187
مبانی روانشناسی -مفاهیم اساسی خانم شیخ یزدی 17:00-19:00 کلاس مجازی 164 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc164
مبانی نظری معماری آقای بابائی زارچ 17:00-19:00 کلاس مجازی 163 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc163
معرفت شناسی آقای مهدوی نژاد 17:00-19:00 کلاس مجازی 191 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc191
 
 
برنامه کلاسی پنجشنبه مورخ 27آذر ماه 1399
نام درس نام استاد ساعت شماره کلاس لینک
08:00-10:00
آداب سفردراسلام آقای دهقان 08:00-10:00 کلاس مجازی 165 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc165
آزمایشگاه فیزیک پایه 2 آقای اسدی محمد ابادی 08:00-10:00  کلاس مجازی186 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc186
اصول طراحی کامپایلر آقای پاک سیما 08:00-10:00 کلاس مجازی میانترم 191 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc191
آمار حیاتی و احتمال خانم آیت اللهی 08:00-10:00  کلاس مجازی172 میانترم http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc172
آیین دادرسی کیفری 1 خانم فرنام 08:00-10:00 کلاس مجازی 194 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc194
بیان شفاهی داستان آقای رضایی 08:00-10:00 کلاس مجازی 195 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc195
پژوهش عملیاتی آقای زارعی 08:00-10:00 کلاس مجازی 170 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc170
جبرخطی خانم شایان فرد 08:00-10:00 کلاس مجازی 168 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc168
خواندن متون رسانه ای و مطبوعاتی آقای زارع 08:00-10:00 کلاس مجازی 166 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc166
دانش خانواده و جمعیت آقای دهقانی اشکذری 08:00-10:00 کلاس مجازی 162 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc162
دستورونگارش 1 خانم نیک پسند 08:00-10:00  کلاس مجازی185 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc185
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان آقای مهدوی نژاد 08:00-10:00 کلاس مجازی 164 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc164
ریاضی عمومی 1 خانم معنویت 08:00-10:00  کلاس مجازی184 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc184
زبان تخصصی مکانیک آقای رشیدی میبدی 08:00-10:00 کلاس مجازی 187 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc187
زبان خارجی خانم محمودآبادی 08:00-10:00 کلاس مجازی 188 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc188
زیست شناسی سلولی و مولکولی 2 خانم میرحسینی 08:00-10:00 کلاس مجازی 167 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc167
فارسی خانم اسعدی 08:00-10:00 کلاس مجازی 192 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc192
الگوها و روش های تدریس خانم غلامزاده بافقی 08:00-10:00  کلاس مجازی169 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc169
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت آقای میرحسینی 08:00-10:00 کلاس مجازی 160 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc160
مبانی برق، الکترونیک و دیجیتال خانم اکرمی 08:00-10:00 کلاس مجازی 163 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc163
مبانی جانورشناسی خانم برزگری فیروزآبادی 08:00-10:00 کلاس مجازی 161 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc161
مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش آقای حسینی 08:00-10:00 کلاس مجازی 193 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc193
منطق آقای صادقی یخدانی 08:00-10:00 کلاس مجازی 190 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc190
نظریه زبانهاوماشین ها آقای عباسی 08:00-10:00 کلاس مجازی 189 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc189
ورزش ها وبازی های بومی و سنتی خانم سعیدی 08:00-10:00 کلاس مجازی 182 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc182
10:00-11:30
آزمایشگاه فیزیک پایه 2 آقای اسدی محمد ابادی 10:00-11:30  کلاس مجازی186 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc186
آمارواحتمالات آقای زارعی 10:00-11:30 کلاس مجازی 161 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc161
تاریخ هنر ایران آقای دهقان 10:00-11:30 کلاس مجازی میانترم 162 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc162
تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی آقای فیاض 10:00-11:30  کلاس مجازی181 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc181
تفسیرموضوعی نهج البلاغه آقای کوچک یزدی 10:00-11:30 کلاس مجازی 160 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc160
حقوق تجارت آقای گل محمدی شورکی 10:00-11:30 کلاس مجازی 191 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc191
حقوق جزای اختصاصی(3)جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص خانم فرنام 10:00-11:30 کلاس مجازی 194 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc194
خواندن متون رسانه ای و مطبوعاتی آقای زارع 10:00-11:30 کلاس مجازی 166 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc166
دانش خانواده و جمعیت آقای دهقانی اشکذری 10:00-11:30 کلاس مجازی 170 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc170
دستور انگلیسی پایه آقای رضایی 10:00-11:30 کلاس مجازی 195 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc195
دستورونگارش 1 خانم نیک پسند 10:00-11:30  کلاس مجازی185 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc185
روان شناسی بازی آقای صباغیان بغدادآباد 10:00-11:30 کلاس مجازی 163 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc163
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان آقای مهدوی نژاد 10:00-11:30 کلاس مجازی 164 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc164
ریاضی عمومی 1 خانم معنویت 10:00-11:30  کلاس مجازی184 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc184
ریاضی عمومی 2 خانم شایان فرد 10:00-11:30  کلاس مجازی169 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc169
زبان انگلیسی مکالمه آقای موسوی مقدم 10:00-11:30 کلاس مجازی 167 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc167
زبان خارجی خانم محمودآبادی 10:00-11:30 کلاس مجازی 187 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc187
طراحی اجزا 1 آقای رشیدی میبدی 10:00-11:30 کلاس مجازی 168 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc168
فارسی خانم اسعدی 10:00-11:30 کلاس مجازی 193 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc193
کاربردکامپیوتردرحسابداری آقای عباسی 10:00-11:30 کلاس مجازی 190 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc190
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت آقای میرحسینی 10:00-11:30 کلاس مجازی 189 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc189
معماری کامپیوتر خانم اکرمی 10:00-11:30 کلاس مجازی 188 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc188
منطق آقای صادقی یخدانی 10:00-11:30 کلاس مجازی 165 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc165
میکروبیولوژی مواد غذایی 1 آقای رضایی احمدآبادی 10:00-11:30 کلاس مجازی 192 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc192
ورزش های جسمی -ذهنی خانم سعیدی 10:00-11:30  کلاس مجازی183 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc183
11:45-13:00
برنامه ریزی تولید آقای مقیمی اسفند آبادی 11:45-13:00 کلاس مجازی 194 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc194
بیان شفاهی داستان 1 آقای رضایی 11:45-13:00 کلاس مجازی 193 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc193
روش تحقیق در علوم ورزشی آقای حسینی 11:45-13:00 کلاس مجازی 195 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc195
مهارتهای شنیداری و گفتاری پایه آقای موسوی مقدم 11:45-13:00 کلاس مجازی 192 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc192
13:00-15:00
آزمایشگاه مدار منطقی خانم اکرمی 13:00-15:00 کلاس مجازی 189 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc189
آموزش هنر آقای وفایی شاهی 13:00-15:00 کلاس مجازی 190 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc190
بدمینتون 2 آقای چراغی نیک 13:00-15:00  کلاس مجازی185 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc185
برنامه ریزی درسی دوره های تحصیلی پیش دبستانی و دبستان آقای صباغیان بغدادآباد 13:00-15:00 کلاس مجازی 188 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc188
پدیده های بیوالکتریکی آقای دهشیری 13:00-15:00  کلاس مجازی169 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc169
ترجمه شفاهی 2 آقای آریامنش 13:00-15:00 کلاس مجازی 195 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc195
ترجمه متون سیاسی خانم نیک پسند 13:00-15:00 کلاس مجازی 162 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc162
حقوق بیمه آقای امیدی 13:00-15:00 کلاس مجازی 163 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc163
حقوق جزای اختصاصی(4) جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص خانم فرنام 13:00-15:00 کلاس مجازی 194 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc194
حقوق سازمانهای بین الملل آقای هاشمیان فر 13:00-15:00 کلاس مجازی 164 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc164
دستور انگلیسی پایه آقای رضایی 13:00-15:00 کلاس مجازی 166 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc166
دینامیک آقای عارفی 13:00-15:00  کلاس مجازی186 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc186
روانسنجی خانم شیبانی 13:00-15:00 کلاس مجازی 165 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc165
ریاضیات پایه آقای فضلی 13:00-15:00  کلاس مجازی184 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc184
ریاضیات گسسته خانم معنویت 13:00-15:00  کلاس مجازی183 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc183
فقه استدلالی 3 آقای کوچک یزدی 13:00-15:00 پیام من http://pm.pnu.ac.ir
کارگاه عمومی آقای یاسمی 13:00-15:00 کلاس مجازی 161 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc161
مباحث جاری درحسابداری آقای حسن پور 13:00-15:00 کلاس مجازی 193 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc193
مباحث ویژه 1 آقای عباسی 13:00-15:00 کلاس مجازی 191 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc191
مساله یابی و حل مساله آقای عسکری رحمت آباد 13:00-15:00 کلاس مجازی 168 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc168
مکانیک سیالات خانم سلطانیان زاده 13:00-15:00 کلاس مجازی 187 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc187
مکانیک سیالات 2 آقای مظفری شمسی 13:00-15:00 کلاس مجازی 170 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc170
مهندسی نرم افزار2 آقای پاک سیما 13:00-15:00 کلاس مجازی 180 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc180
نگارش فارسی آقای زارع شحنه 13:00-15:00 کلاس مجازی 167 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc167
15:00-17:00
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری خانم اکرمی 15:00-17:00 کلاس مجازی 191 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc191
استاتیک و مقاومت مصالح خانم سلطانیان زاده 15:00-17:00 کلاس مجازی 189 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc189
اصول ومبانی مدیریت از دیدگاه اسلام آقای عسکری رحمت آباد 15:00-17:00 کلاس مجازی 168 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc168
آموزش هنر آقای وفایی شاهی 15:00-17:00 کلاس مجازی 192 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc192
بدمینتون 1 آقای چراغی نیک 15:00-17:00 کلاس مجازی 161 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc161
پدیده های بیوالکتریکی آقای دهشیری 15:00-17:00 کلاس مجازی 195 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc195
تجارت الکترونیکی آقای عباسی 15:00-17:00 کلاس مجازی 193 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc193
ترجمه و فناوری آقای رضایی 15:00-17:00 کلاس مجازی 166 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc166
توانبخشی افراد با نیازهای خاص خانم شیبانی 15:00-17:00 کلاس مجازی 164 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc164
حقوق اداری آقای هاشمیان فر 15:00-17:00 کلاس مجازی 190 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc190
حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجورین آقای امیدی 15:00-17:00 کلاس مجازی 160 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc160
خواص مواد آقای مظفری شمسی 15:00-17:00 کلاس مجازی 165 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc165
دینامیک آقای عارفی 15:00-17:00  کلاس مجازی186 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc186
ریاضیات پایه آقای فضلی 15:00-17:00  کلاس مجازی184 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc184
ریاضیات گسسته خانم معنویت 15:00-17:00  کلاس مجازی183 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc183
ساخت زبان فارسی آقای زارع شحنه 15:00-17:00 کلاس مجازی 170 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc170
سیستمهای کنترل خطی آقای یاسمی 15:00-17:00 کلاس مجازی 163 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc163
فارسی خانم اسعدی 15:00-17:00 کلاس مجازی 162 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc162
فقه استدلالی 1 آقای کوچک یزدی 15:00-17:00 پیام من http://pm.pnu.ac.ir
مبانی جامعه شناسی آقای رحمتی 15:00-17:00  کلاس مجازی169 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc169
معادلات دیفرانسیل خانم آیت اللهی 15:00-17:00 کلاس مجازی 171میانترم http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc171
مقدمه علم حقوق آقای سودمندی 15:00-17:00 کلاس مجازی 188 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc188
17:00-19:00
آمار توصیفی آقای کریمی 17:00-19:00 کلاس مجازی 189 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc189
تحلیل سازه 2 آقای عارفی 17:00-19:00 کلاس مجازی 190 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc190
ترجمه متون فلسفه آقای رضایی 17:00-19:00  کلاس مجازی177 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc177
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان آقای مهدوی نژاد 17:00-19:00 کلاس مجازی 192 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc192
ریاضی  عمومی 1 آقای زارعی 17:00-19:00 کلاس مجازی 182 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc182
ریاضیات گسسته خانم معنویت 17:00-19:00 کلاس مجازی 193 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc193
سیستمهای کنترل خطی آقای یاسمی 17:00-19:00 کلاس مجازی 163 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc163
فارسی خانم اسعدی 17:00-19:00 کلاس مجازی 191 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc191
کاربردکامپیوتردرحسابداری آقای عباسی 17:00-19:00 کلاس مجازی 171 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc171
مبانی روانشناسی -مفاهیم اساسی خانم شیخ یزدی 17:00-19:00 کلاس مجازی 165 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc165
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی آقای بقایی تفتی 17:00-19:00 کلاس مجازی 195 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc195
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی آقای محمودی هاشمی 17:00-19:00 کلاس مجازی 194 http://lms.yazd.pnu.ac.ir/vc194


 

کلاس مجازی شماره 31

کلاس مجازی شماره 32

کلاس مجازی شماره 33

کلاس مجازی شماره 34

کلاس مجازی شماره 35

کلاس مجازی شماره 36

کلاس مجازی شماره 37

کلاس مجازی شماره 38

کلاس مجازی شماره 39

کلاس مجازی شماره 40

کلاس مجازی شماره 41

کلاس مجازی شماره 42

کلاس مجازی شماره 43

کلاس مجازی شماره 44

کلاس مجازی شماره 45

کلاس مجازی شماره 46

کلاس مجازی شماره 29

(1 مرکز مروست)

کلاس مجازی شماره 30

(2 مرکز مروست)

 کلاس مجازی شماره
166

 کلاس مجازی شماره
167

 کلاس مجازی شماره
168

 کلاس مجازی شماره
169

 کلاس مجازی شماره
170

 کلاس مجازی شماره
171

 کلاس مجازی شماره
172

 کلاس مجازی شماره
173

 کلاس مجازی شماره
174

 کلاس مجازی شماره
175

کلاس مجازی شماره
176

کلاس مجازی شماره
177

کلاس مجازی شماره
178

کلاس مجازی شماره
179

کلاس مجازی شماره
180

کلاس مجازی شماره
181

کلاس مجازی شماره
182

کلاس مجازی شماره
183

کلاس مجازی شماره
184

کلاس مجازی شماره
185

کلاس مجازی شماره
186

کلاس مجازی شماره
187

کلاس مجازی شماره
188
کلاس مجازی شماره
189
کلاس مجازی شماره
191
کلاس مجازی شماره
192
کلاس مجازی شماره
194

نرم‌افزارهای پیش‌نیاز

AdobeConnect

  (نسخه ویندوز)

نسخه موبایل اندرویدی

نسخه اپل

FlashPlayer

نسخه ویندوز

Persian Fonts

جهت وبندوز

راهنمای استفاده

راهنمای دانشجویان

فیلم آموزشی دانشجویان

راهنمای اساتید

نکات مهم

هنگام نوشتن فارسی در زمان چت، “Shift+x” برای ی

فیلم جلسات ذخیره نخواهد شد.
برای ذخیره می توانید از نرم‌افزارهای جانبی مانند snagit در ویندوز و scr در موبایل استفاده نمائید.

شیوه تخصیص میانترم از طرف استاد درس مربوطه در کلاس مجازی تعیین می‌شود.

تماس با پشتیبان‌های سیستم

آقای اسفندمز

09375202220

آقای باغیانی

09132559646

آقای رضایی

09334881866

شماره و راه‌های تماس با دیگر کارکنان دانشگاه


ادرس مرکز یزد در "ایتا
pnuyazdmarkaz@
گروه‌های دانشجویی واتس‌آپ

گروه دانشجویی 1: 

https://chat.whatsapp.com/Fwm0ZkU6SMtFsuM03O3aGd
گروه دانشجویی 3: https://chat.whatsapp.com/CrI8efNrIL0JypXtlOVqI3
گروه دانشجویی 2: https://chat.whatsapp.com/GyJhrO4fhdn6BjeBvMzXzf
گروه تحصیلات تکمیلی

https://chat.whatsapp.com/K6ioTmTulb73qwzZCZg2Vd

 
امتیاز دهی