چهارشنبه 4 مرداد 1391 از روشهای ذیل میتوانید مشکلات و پیشنهادات خود را با ریاست دانشگاه مطرح نمایید :
1- ارسال نامه از طریق پست الکترونیک   h_mahdavinejad@yahoo.com به ریاست دانشگاه

2- مکاتبه از طریق صندوق های ارتباط مستقیم با ریاست تعبیه شده در دانشگاه

 
 
امتیاز دهی