پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور در تاریخ 13-12 مهر ماه 1396
زمان: چهارشنبه 1 شهریور 1396
مكان: پیام نور مرکز شاهین شهر
برگزار كنندگان: پیام نور
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر