اولین همایش ملی زبان، فرهنگ و ادبیات بختیاری
زمان: دوشنبه 27 فروردین 1397
مكان: چهار محال بختیاری
مورد حمايت است
برگزار كنندگان: دانشگاه پیام نور

مهلت ارسال مقالات به همایش ملی زبان، فرهنگ و ادبیات بختیاری تا 10/02/1397 تمدید گردیده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر