جلسات دفاع
جلسه دفاع در تاریخ 12 خرداد دانشجو مریم سلیمانی جلسه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی با مشخصات زیر در مرکز یزد به صورت مجازی ( http://vc.yazd.pnu.ac.ir/p-yazd ) برگزار خواهد شد. مراتب جهت اطلاع و هر گونه اقدام اعلام می گردد. جلسه دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی با مشخصات زیر در مرکز یزد به صورت مجازی ( http://vc.yazd.pnu.ac.ir/p-yazd ) برگزار خواهد شد. مراتب جهت اطلاع و هر گونه اقدام اعلام می گردد.
نام و نام خانوادگی استاد راهنما استاد مشاور استاد ممتحن تاریخ دفاع ساعت دفاع
مریم سلیمانی جلودار دکتر حمیده شکاری ندارد دکترنجمه جلالیان 12/03/1400 9

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر