کلاسهای‌مجازی
1400/5/20 چهارشنبه
آدرس سایت کلاسهای مجازی
بر روی عنوان خبر کلیک نمائید

.

برگزاری کلاس های آن لاین در
سامانه LMS   به آدرس
http://lms.yazd.pnu.ac.ir

برگزاری کلاسهای آنلاین سامانه اصفهان:
Lms.isfahan.pnu.ac.ir


(بطور پیش‌فرض کلمه عبور شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی با a کوچک و A بزرگ است)
به عنوان مثال رمز: 123456789aA
 

 


 
 

 
امتیاز دهی