منابع درسی
1400/1/16 دوشنبه
منابع درسی کارشناسی سال تحصیلی 1400-1399
منابع درسی کارشناسی

.

 
برنامه دروس رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 1400-1399


 
 
بخش فنی مهندسی بخش هنر و معماری بخش علوم کشاورزی بخش علوم پایه بخش علوم تربیتی و روانشناسی بخش علوم اجتماعی بخش ادبیات و زبانهای خارجه بخش مدیریت، اقتصادو حسابداری بخش الهیات و علوم اسلامی
مهندسی برق صنایع دستی- ارتباط تصویری- عکاسی اقتصاد کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی ریاضی و آمار علوم تربیتی جغرافیا زبان ادبیات فارسی و زبان ادبیات عربی حسابداری و اقتصاد حقوق
مهندسی مکانیک - پزشکی فرش -نقاشی-مرمت بناهای تاریخی علوم کشاورزی- علوم دامی- ماشینهای کشاورزی علوم کامپیوتر روانشناسی- مشاوره- علم اطلاعات و دانش شناسی علوم اجتماعی زبان انگلیسی مدیریت - گردشگری الهیات و معارف اسلامی
مهندسی عمران- اجرایی –پروژه و صنایع کتابت و نگارگری- طراحی پارچه و لباس علوم و صنایع غذایی - شیلات-  زارعت- ژنتیک گیاهی شیمی و فیزیک تربیت بدنی و علوم ورزشی علوم سیاسی و تاریخ  
مهندسی راه آهن- خودرو و هوافضا هنرهای اسلامی و صناعی مهندسی آب - منابع طبیعی - آبادانی روستا ها و علوم و مهندسی محیط زیست زمین شناسی و زیست شناسی -آموزش علوم تجربی  
مهندسی نفت و متالوژی مهندسی معماری و شهر سازی
مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات - رباتیک  
مهندسی

 

 
امتیاز دهی