اطلاعیه های آموزش
سامانه جدید برگزاری کلاسهای مجازی دانشگاه از شنبه 9 اسفندماه کلیه کلاسها در سامانه lms به آدرس lms.yazd.pnu.ac.ir برگزار خواهد شد. راهنمای مربوط به این سیستم در همین آدرس قرار دارد. سامانه تشکیل کلاسهای مجازی دانشگاه پیام نور
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر