اطلاعیه های آموزش
شركت در ارزيابي عملكرد اساتيد توسط دانشجويان دانشجوبان عزيز مي توانند از طريق سيستم گلستان نسبت به ارزيابي عمكرد اساتيد خود اقدام نمايند. روش اين كار به پيوست اين خبر آمده است.
فايلها
راهنماي ارزيابي عملکرد آموز.jpg 362.567 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر