اطلاعیه های آموزش
عدم امکان ثبت نمره توسط اساتیددر صورت داشتن بدهی « دانشجوی گرامی در صورت عدم تسویه حساب کامل تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم نام شما در لیست استاد وارد نشده و نمرات شما قابل ثبت نخواهد بود.»
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر