اطلاعیه های آموزش
برگزاري رزم‌آزمون الكترونيكي دانشگاه این رزم آزمون در دو زمان مجزا به منظور امکان شرکت حداکثری دانشجویان، به شرح جدول پيوست با عنوان آزمون آزمایشی تستی – تشریحی (رزم آزمون) در سامانه تعریف شده است.           احتراماً، نظر به تصمیم ستاد امتحانات دانشگاه پیام نور استان یزد مبنی بر برگزاری رزم آزمون نیمسال 3992 در سامانه‌ی جامع آموزش الکترونیکی، به استحضار می‌رساند این رزم آزمون در دو زمان مجزا به منظور امکان شرکت حداکثری دانشجویان، به شرح جدول ذیل با عنوان آزمون آزمایشی تستی تشریحی (رزم آزمون) در سامانه تعریف شده است.
ردیف روز آزمون تاریخ آزمون ساعت شروع ساعت پایان
1- دوشنبه 27/02/1400 11:30 22:00
2- سه شنبه 28/02/1400 11:30 22:00
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر