برگزاری انتخابات انجمن روانشناسی این انتخابات در تاریخ 24 ام اسفندماه 1398 از ساعت8 تا 14:30 در ساختمان مجتمع فرهنگی (کتابخانه) برگزار می گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر