قوانینی که برای پیشگیری از ویروس کرونا در دانشگاه وضع شده است در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در دانشگاه بدین وسیله موارد ذیل ابلاغ و لازم الاجراست. برای دسترسی به این موارد بر روی عنوان خبر کلیک نمائید.
  1.  جلسات عمومی مرتبط با امور فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی تا اطلاع ثانوی برگزار نشود.
  2. سلف‌های و بوفه های دانشجویی طبخ و توزیع غذا از لوازم یک بار مصرف و با نظارت بهداشتی کامل فعالیت داشته باشند و یا در صورت امکان فعالیت آنها تعلیق شود.
  3. هرگونه تجمع دانشجویی در غالب انجمن‌های دانشجویی و فرهنگی تا اطلاع ثانوی تعلیق شود.
  4. کلیه همایش های فرهنگی ، اجتماعی، دانشجویی و اردوهای مرتبط تا اطلاع بعدی برگزار نشود.
  5. مهمان سراهایی که به نحوی به دانشجویان محترم ارایه خدمت می نمایند مورد بازبینی و کنترل جدی قرار گیرد.
  6. دانشجویان و افراد مشکوک به بیماری به مراکز بهداشتی و درمانی برای طی مراحل کنترل و درمان مورد نیاز راهنمایی و از حضور ایشان در میان سایران تا احراز سلامت کامل پرهیز داده شود.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر