برگزاری اولین جلسه شورای اداری دانشگاه پیام نور مرکز یزد در سال 1399 اولین جلسه ی شورای اداری دانشگاه پیام نور مرکز یزد در سال 1399 با حضور آقای دکتر خادمی معاون مرکز، مدیراداری و مالی ، مدیر فناوری اطلاعات ، مسئول روابط عمومی، مدیر آموزش ، مدیرفرهنگی ، مدیرحراست و مسئول برنامه ریزی درسی در محل دفتر ریاست دانشگاه پیام نور مرکز یزد برگزار شد.

      به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، این جلسه با محوریت"  موضوع نامه معاونت آموشی و تحصیلات تکمیلی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در خصوص لزوم بررسی دستورالعمل انتقال و مأموریت اعضای هیأت علمی با نیاز سنجی استانی و انجام آن در چارچوب آئین نامه های مربوطه" برگزار شد که در نهایت با جمع آوری نظرات و بررسی درخواست ها، نسبت به ارسال پاسخ به ستاد استان اقدام شد. ضمناً در این جلسه به بررسی موضوع نحوه ی فعالیت نیروهای خدماتی و تقسیم کار آنان نیز پرداخته شد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر