برگزاری آزمون های دوره ای پژوهشکده بیمه در پیام نور مرکز یزد اولین مرحله از برگزاری آزمون های دوره ای پژوهشکده ی بیمه در تاریخ 22 / 3 / 1399 با موفقیت در دانشگاه پیام نور مرکز یزد برگزار شد.

      به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، این آزمون به صورت سراسری در کل کشور برگزار شد که در استان یزد، دانشگاه پیام نور مرکز یزد مجری این آزمون بوده که آزمون مذکور در روز پنج شنبه مورخ 22/3/99 در دو نوبت (ساعت 30 : 9 و 30 :11 صبح ) و با حضور 50 نفر از داوطلبان و به صورت الکترونیکی در دو سایت دانشگاه و با رعایت کلیه ی پورتکل های بهداشتی و فاصله ی اجتماعی برگزار شد.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر