برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز یزد اولین جلسات مربوط به دفاع از پایان نامه های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکزیزد مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 99 – 98 در سوم و هفتم تیرماه 1399به صورت الکترونیکی برگزار شد.

       به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، با توجه به محدودیت های ناشی از شیوع بیماری کرونا و ابلاغ شیوه نامه ی مربوط به دفاع از پایان نامه های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به صورت الکترونیکی ، دانشگاه پیام نور مرکز یزد شاهد برگزاری دو جلسه ی دفاع از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد به صورت الکترونیکی بود. دفاع خانم نجمه پورعلی اکبر در رشته مدیریت دولتی ـ مدیریت تحول با موضوع بررسی تعدی نظارتی بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی پارانویایی سازمانی و آقای علی محمد اسلامی در رشته مدیریت منابع انسانی با موضوع بررسی تاثیر یکپارچگی رفتاری ادراک شده رهبر بر رفتارهای مبتنی بر آوای کارکنان... 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر