گزرش برگزاری کنکور سراسری در پیام نور مرکز یزد به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، این آزمون با حضور تعداد 315 نفر از داوطلبان دختر در دو ساختمان سوله ورزشی و سالن دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز یزد و با رعایت کلیه ی پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی در نهایت نظم و انضباط و در آرامش کامل برگزار شد. لازم به توضیح است در این آزمون کادر بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد جهت نظارت بر امر سلامت داوطلبان و همچنین کادر اورژانس ، آتش نشانی و عوامل نیروی انتظامی همکاری صمیمانه ای با دانشگاه جهت هرچه بهتر برگزار نمودن این آزمون داشتند.

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، این آزمون با حضور تعداد 315 نفر از داوطلبان دختر در دو ساختمان  سوله ورزشی و سالن دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز یزد و با رعایت کلیه ی پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی در نهایت نظم و انضباط و در آرامش کامل برگزار شد. لازم به توضیح است در این آزمون کادر بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد جهت نظارت بر امر سلامت داوطلبان و همچنین کادر اورژانس ، آتش نشانی و عوامل نیروی انتظامی همکاری صمیمانه ای با دانشگاه جهت هرچه بهتر برگزار نمودن این آزمون داشتند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر