مراحل درخواست وام شهریه دانشجویی مراحل درخواست وام شهریه دانشجویی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شرح ذيل اعلام ميگردد: 🌟دانشجوياني که برای بار اول قصد ثبت درخواست وام دانشجويي دارند : 1 ـ مراجعه به دانشگاه و بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو و وضعیت حقوقی ضامن توسط کارشناس صندوق رفاه مرکز / واحد ، جهت داشتن شرایط دریافت وام بر اساس آئین نامه های صندوق رفاه . 2 ـ دریافت فرمهای سند تعهد و فرم مدارک از دانشگاه . 3 ـ مراجعه دانشجو و ضامن به دفاتر ثبت اسناد رسمی و تکمیل فرم سند تعهد . 4 ـ تحویل سند تعهد و مدارک به دانشگاه محل تحصیل . 5 ـ ایجاد و تشکیل پرونده در سامانه پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس bp.swf.ir 6 ـ پس از ایجاد پرونده در سامانه و تأیید آن توسط کارشناس مرکز / واحد ، مراجعه مجدد به سایت مذکور و درخواست وام شهریه برای ترم جاری . 🌟دانشجویاني که قبلاً تشکیل پرونده داده و در ترمهای گذشته وام دریافت نموده اند : 1 ـ در صورت داشتن شرایط ذیل ، مراجعه به سایت bp.swf.ir و درخواست وام جدید برای ترم جاری 💥شرایط تحصیلی دانشجو جهت اخذ وام : 1 ـ دانشجوی مقطع کارشناسی 8 نیمسال از نیمسال ورود به دانشگاه . 2 -دانش
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر