فراخوان مقاله جهت ارائه به سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت کشورهای اسلامی با سلام احتراماً، بدینوسیله فراخوان مقاله جهت ارائه به سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت کشورهای اسلامی که با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار می گردد به حضور ارسال می شود. مهلت ارسال چکیده : پایان شهریور99 مهلت ارسال اصل مقاله : 14 مهر 99 ایمیل جهت ارسال مطالب : val.nikimaleki@gmail.com     با سلام  احتراماً، بدینوسیله فراخوان مقاله  جهت ارائه به سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت کشورهای اسلامی که با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب  اسلامی برگزار می گردد به حضور ارسال می شود.
مهلت ارسال چکیده : پایان شهریور99
مهلت ارسال اصل مقاله : 14 مهر 99
ایمیل جهت ارسال مطالب : val.nikimaleki@gmail.com
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر