اخبار دانشگاه
دانشگاه پیام نور مرکز یزد برگزار کرد آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مهدی ابرقوئی- روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز یزد؛ آزمون استخدامی شرکت کار و تأمین با حضور 135 داوطلب توسط دانشگاه پیام نور مرکز یزد برگزار شد. قابل ذکر است شرکت کار و تأمین زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی فعالیت دارد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر