اخبار دانشگاه
تذکراتی در مورد امتحانات پایان ترم ستاد برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نورمرکز یزدتوجه دانشجویان گرامی را به رعایت نکات زیر پیرامون چگونگی برگزاری امتحانات پایان نیمسال جلب می نماید: لطفا فایل پیوست را مطالعه فرمایید.
فايلها
تذکرات امتحان.docx 18.349 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر