اخبار دانشگاه
بررسی انتخاب واحد با عنایت به برخی از تغییرات در برنامه‌ریزی دروس و تاریخ برخی از آزمونهای پایان ترم، دانشجویان محترم به صفحه ی کاربری خود در سامانه جامع گلستان مراجعه و نسبت به بررسی و کنترل برگه انتخاب واحد و نیز تاریخ امتحانات درج شده در آن، اقدام نمایند تا در آزمون های پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 ( 4021) با مشکلی در تاریخ آزمونها روبرو نگردند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر