اخبار دانشگاه
دانشجویان برتر فرهنگی ورزشی دانشجویانی که از سال 1400 به بعد صاحب هرگونه رتبه کسب شده از اول تا دهم استان (دانشجویی) در شاخصه های (اجتماعی، فرهنگی، علمی، هنری، ورزشی، سلامت، زنان، خانواده و...) می باشند حداکثر تا تاریخ 1402/06/28 به همراه مستندات مربوطه، به اداره فرهنگی دانشگاه مراجعه فرمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر