شنبه 7 مرداد 1391
رشته های ارشد
ادبیات فارسی
فلسفه و کلام اسلامی - گرایش فلسفه اسلامی
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی
اقتصاد و تجارت الکترونیک
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
مدیریت دولتی - نیروی انسانی
مدیریت دولتی - سیستم های اطلاعاتی
مدیریت دولتی - مدیریت مالی
مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها
مدیریت دولتی - مدیریت تحول
مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر