اخبار دانشگاه
1400/3/2 یکشنبه
شركت در مسابقه پيامكي مركز بهداشت يزد
براي اطلاع از جزئيات و شركت در اين مسابقه بر روي عنوان خبر كليك كنيد.

.

لطفا جواب سوالات را بصورت عددی و بدون فاصله حداکثر تا تارخ 15/3/1400 به سامانه پیامکی 30002526101010 ارسال فرمایید
1 - قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در چه سالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ؟
  1. 1385            2-1382                 3-1387               4- 1380
2- کدام ماده آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات بیان می دارد"تبلیغ محصولات دخانی به هر نحو ممنوع است " ؟
        1-ماده 10             2- ماده 7                3- ماده 5              4- ماده 2
3- طبق ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده ( 18 )قانون رسیدگی به تخلفات اداری , با متخلف طبق ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و با حکم هیات رسیدگی مربوطه کدام اقدام صورت میگیرد ؟
             1-اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
  1. توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
  2. کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم ,از یک ماه تا یکسال
  3. هر سه گزینه فوق
4- شعار ملی امسال (1400) هفته بدون دخانیات کدام گزینه می باشد  ؟
  1. قلیان سمی برای سلامت خانواده           2- تعهد من ترک قلیان   
         3- زندگی بدون دخانیات حقی برای همه      4-  هر روز، روز بدون دخانیات است.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر