1401/2/26 دوشنبه
راهیابی دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز یزد به اردوی تیم ملی فوتبال دانشجویان ایران
مهدی ابرقوئی؛ روابط عمومی مرکز یزد؛ مجیدکفاشی دانشجوی رشته علوم ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز یزد به اردوی تیم ملی فوتبال سراسری دانشجویان ایران راه یافت.

.


 
امتیاز دهی