1401/4/15 چهارشنبه
جشنواره ورزشی دانشجویان جانباز و معلول
احتراما نظر به برگزاری اولین جشنواره ورزشی دانشجویان جانباز و معلول دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در آذر ماه سال جاری با حضور دانشجویان کلیه بخش ها در دو قسمت برادران و خواهران، خواهشمند است دانشجویان واجد شرایط چهت ثبت نام با واحد تربیت بدنی دانشگاه تماس حاصل فرمایند.

.


 
امتیاز دهی