1401/4/24 جمعهدر دانشگاه پیام نور مرکز یزد انجام شد
برگزاری آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
مهدی ابرقوئی-روابط عمومی مرکز یزد؛ دانشگاه پیام نور مرکز یزد در تاریخ 24 تیرماه 1401 میزبان داوطلبان ورود به مقطع کارشناسی ارشد بود. در این آزمون 938 داوطلب برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، در رشته های مختلف رقابت نمودند.

.


 
امتیاز دهی