1401/12/7 یکشنبه
عدم انجام امور فارغ التحصیلی در آخرین یکشنبه سال 1401
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند امور فارغ التحصیلی در روز یکشنبه مورخ 28/12/1401 انجام نمیشود.

.


 
امتیاز دهی