1402/5/17 سه‌شنبه
اطلاع رسانی اصلاح نوبت برگزاری آزمون زبان خارجی و فارسی
در خصوص اطلاع رسانی اصلاح نوبت برگزاری آزمون زبان خارجی و فارسی روز سه شنبه مورخ 1402.05.23 ساعت 13:40-13 بصورت همزمان به اطلاع می­رساند؛ اصلاحیه زمانبندی آزمون دانشجویانی که آزمون زبان خارجی با آزمون فارسی ایشان بصورت همزمان در کارت آزمون (گزارش 428) اعلام شده است به شرح زیر می باشد: 1-زمان برگزاری آزمون زبان خارجی برای نامبردگان مشابه سایر دانشجویان روز دوشنبه مورخ 1402.05.23 از ساعت 13 لغایت 13:40 اعلام می­گردد. 2- زمان برگزاری آزمون فارسی صرفا برای نامبردگان روز دوشنبه مورخ 1402.05.23 از ساعت 14 لغایت 14:30 اعلام می­گردد. 3- زمان برگزاری آزمون برای دانشجویانی که آزمون زبان خارجی با آزمون فارسی ایشان تداخل ندارد مطابق زمان و ساعت برگزاری در کارت آزمون (دوشنبه مورخ 1402.05.23 از ساعت 13 لغایت 13:40) اعلام می­گردد.

.


 
امتیاز دهی