1402/5/23 دوشنبه
برگزاری جلسه معاون دانشگاه پیام نور یزد با مدیران این مرکز
مهدی ابرقوئی- روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز یزد؛ جلسه معاون دانشگاه پیام نور یزد با مدیران این مرکز برگزار شد. طی این جلسه دکتر حسینی معاون مرکز و حاضرین به بررسی مسائل روز دانشگاه پرداختند. همچنین در خصوص نحوه جذب حداکثری دانشجو تبادل نظر صورت گرفت.

.


 
امتیاز دهی