1402/8/6 شنبه
مسابقات مچ اندازی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز یزد برگزار شد
مسابقات مچ اندازی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز یزد برگزار شد

.

مهدی ابرقوئی روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز یزد؛ مسابقات مچ اندازی دانشجویی مرکز یزد در بخش برادران برگزار شد. در این مسابقات که توسط واحد تربیت بدنی مرکز یزد در محل سالن ورزشی این دانشگاه به انجام رسید، آقایان سیدمسعود حسینی، محمد امین زارع و امیرحسین کارگر به ترتیب حائز رتبه اول تا سوم شدند.

 
امتیاز دهی